top_bar

Voor Wie?

Psychotraumacentrum Azadi biedt behandeling aan jongvolwassenen en volwassenen met klachten die voortkomen uit een psychotrauma.

Psychotrauma in de levensloop

Een psychotrauma kan op elk moment in ieders levensloop ontstaan. Van de vroege jeugd tot in de adolescentie, van de jongvolwassen leeftijd tot in de rijpere jaren.

Oorzaken van psychotrauma’s

  • vroegkinderlijk trauma
  • onverwerkt ingrijpend verlies/emotionele verwaarlozing
  • oorlogservaringen/ foltering/politieke geweld
  • onveilige leefomstandigheden als vluchteling of asielzoeker
  • huiselijk geweld en seksueel misbruik
  • identiteitsverwarring bij tweede generatie immigranten
  • patriarchale (mannelijke) onderdrukking
  • beroeps-gerelateerde ervaringen van hulpverleners bij calamiteite

Perzisch als moedertaal naast Nederlands

Het Farsi is een van de meest gesproken talen in Iran en Afghanistan. Azadi kan óók mensen die Farsi spreken in deze hen eigen taal behandelen.
In de moedertaal is het altijd gemakkelijker om zich te uiten en begrepen te worden. Dit draagt bij aan het succes van behandelingen. In het Nederlands en in het Farsi. Cliënten van Iraanse, Afghaanse en Koerdische herkomst die Farsi spreken, hebben dit voordeel bij Psychotraumacentrum Azadi.