top_bar
Vlucteling

Asielzoekers en vluchtelingen

In Nederland wonende asielzoekers en vluchtelingen hebben vaak een traumatische achtergrond. Zij hebben door moeilijke of levensbedreigende omstandigheden hun land en familie moeten achterlaten. Deze ervaringen zijn bij vluchtelingen en asielzoekers een veelvoorkomende oorzaak van PTSS, Posttraumatische stress-stoornis.

Onzekerheid

Het leven van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland wordt bemoeilijkt door de onzekerheid over verblijfsmogelijkheden. De procedures zijn vaak langdurig en (voor hen) onduidelijk. Deze onzekerheden kunnen de psychische problemen versterken. Het maakt deze mensen extra kwetsbaar.

Beperkte aansluiting

Met de taal en de cultuur van het land van herkomst hebben vluchtelingen en asielzoekers beperkt of geen aansluiting met mensen in hun dagelijkse omgeving. Zij leven geïsoleerd. De psychische problemen van asielzoekers en vluchtelingen kunnen ook hierdoor worden vergroot.

Toegevoegde waarde

Psychotraumacentrum Azadi kan ook cli├źnten in het Farsi begeleiden en behandelen. Hiermee biedt Azadi toegevoegde waarde voor de betreffende mensen. Dit vertaalt zich door in beter behandelresultaat en in preventie van onnodig leed en oplopende behandel- en zorgkosten.