top_bar

Stichting Psychotraumacentrum Azadi

Stichting Psychotraumacentrum Azadi is een bovenregionaal behandelcentrum voor mensen die lijden onder de gevolgen van ernstige traumatische ervaringen. Wij behandelen volwassenen / jongvolwassenen met trauma – en stress gerelateerde klachten, PTSS, depressie, angst, Stress & burn-out .

Generalistische basis / gespecialiseerde GGZ

Psychotraumacentrum Azadi is een instelling voor zowel generalistische basis-ggz als gespecialiseerde ggz. Eerder werd dit eerstelijns -ggz en tweedelijns-ggz genoemd. Cliënten worden door huisartsen verwezen.

Wie en waar

Het multidisciplinaire behandelteam bestaat uit psychiaters, gz-psychologen, basispsychologen, systeemtherapeut en maatschappelijk werkenden.

Psychotraumacentrum Azadi is gevestigd in Bilthoven met een nevenlocatie in Rijswijk.